Thông Tin Về Chủ Sở Hữu

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH REAL TRADING VIỆT NAM
Người đại diện theo pháp luật: ĐINH THỊ NGỌC
Địa chỉ: Số 85/18A Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-38-404-689
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0312968734
Ngày cấp: 13/10/2014. Thay đổi lần 1: 24/05/2017
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp